Administratorem danych osobowych osób zainteresowanych, klientów jak również użytkowników niniejszej strony internetowej jest Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie (kod pocztowy: 11-034) przy ul. Jarzębinowej 16, KRS: 0001012290, NIP 7393864562, REGON: 281554752, rodo@interland.com.pl . Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, a w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody (odesłanie do formularza udzielenia zgody). Więcej informacji pod adresem: www.interland.com.pl . Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
The administrator of personal data of interested persons, customers and users of this website is: INTER LAND Sp. z o.o. , ul. Jarzębinowa 16, 11-034 Stawiguda, rodo@interland.com.pl . Personal data shall be processed in order to implement the legitimate interests of the data administrator, and for marketing purposes, including direct marketing, after obtaining your consent. More information at: www.interland.com.pl. This website uses cookies to deliver services in accordance with the Cookie Files Policy.
ZGODA, ACCEPT
ż


Ponad 300.000

Referencji w konkurencyjnych cenach

Szerokie portfolio produktów jest odwzorowaniem tendencji na rynku, dającym możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostawcami.


35 000 m2

Powierzchni magazynowej

Centrum logistyczne wyposażone jest w regały wysokiego składowania, miejsca paletowe i regałowe, środki transportu wewnętrznego, w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe, rampy – hydrauliczne doki przeładunkowe, obszerny plac manewrowy, niepylące posadzki i ogrzewanie.


Od 30 lat

Na rynku motoryzacyjnym

Dzięki bezpośredniej i wieloletniej współpracy z największymi producentami z całego świata, oferujemy Państwu produkty najwyższej jakości.

Części samochodowe

Części motocyklowe

Akcesoria i wyposażenie warsztatów


O firmie

 

Spółka Inter Land to wspólna platforma zakupowa dwóch dystrybutorów, Inter Parts sp. z o.o. i Auto Land Polska S.A. Dział zamówień spółki oraz centrum logistyczne Inter Landu znajduje się w Stawigudzie, przy ulicy Jarzębinowej 16.
Od 1 stycznia 2015 r. Inter Land reprezentuje na polskim rynku międzynarodową grupę zakupową Nexus Automotive International S.A. z siedzibą w Genewie.
Dzięki dołączeniu do Nexus Automotive, poszerzona została oferta towarowa o kolejnych dostawców części samochodowych. Ponadto będziemy rozwijać koncepcję Nexus Auto, czyli międzynarodową grupę zrzeszającą warsztaty samochodowe. Nexus Auto oferuje najnowocześniejsze rozwiązania wspierające warsztaty partnerskie, takie jak dostęp do danych technicznych i systemów diagnostycznych, program szkoleń, infolinię techniczną, doradztwo w zarządzaniu i prawie oraz działania marketingowe.
Nexus Automotive International to międzynarodowa grupa dystrybutorów części motoryzacyjnych, z siedzibą w Genewie, która powstała w 2014 roku. Nexus zrzesza członków z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. Do organizacji należy obecnie ponad 40 dystrybutorów z całego świata. Nexus Automotive posiada ugruntowaną listę współpracujących dostawców oraz wiodących producentów części samochodowych. "Nexus Automotive to nowa siła na światowym i europejskim rynku części motoryzacyjnych z ambitnymi planami rozwojowymi, które doskonale współgrają z ambicjami naszej spółki"

 

 

INTER PARTS Sp. z o.o.

Inter Parts specjalizuje się w sprzedaży samochodowych, motocyklowych części zamiennych oraz akcesoriów i wyposażenia warsztatowego.

Nexus Automotive International S.A.

Nexus Automotive International to międzynarodowa grupa dystrybutorów części motoryzacyjnych, z siedzibą w Genewie, która powstała w 2014 roku. .

Auto Land Polska S.A.

Auto Land to rozbudowana sieć dystrybucji składająca się z 81 filii i oddziałów, zapewnia szybką dostępność i szeroki asortyment.

Galeria zdjęć

Kontakt

 

 

INTER LAND Sp. z o.o.

ul. Jarzębinowa 16
11-034 Stawiguda
biuro@interland.com.pl

 

 

 

 

Rodo

 

RODO

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r.  przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, celem realizacji obowiązków z nich wynikających, Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie (kod pocztowy: 11-034) przy  ul. Jarzębinowej 16, KRS: 0001012290, NIP 7393864562, REGON: 281554752, podaje co następuje. 

 1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie (kod pocztowy: 11-034) przy ul. Jarzębinowej 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001012290, NIP 7393864562, REGON: 281554752.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, tj. w szczególności: realizacji procesu sprzedaży towarów handlowych, umożliwienia świadczenia niektórych usług drogą elektroniczną, zatrudnienia, dokonywania rozliczeń, obsługi konta elektronicznego w sieci administratora danych, obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się w tym w związku obsługiwanymi transakcjami, dla celów podatkowych i rachunkowych, dla celów archiwalnych i statystycznych. Natomiast, po uzyskaniu zgody, zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron www lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Inter Land sp. z o.o.
 4. Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, NIP lub REGON.
 5. Informujemy, że  przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie trzecim przez Inter Land sp. z o.o. w Stawigudzie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, następuje w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej, w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.
 6. Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora danych, w szczególności na podstawie danych o wcześniej znajdujących u administratora danych towarach handlowych, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego tendencji. Profilowanie dotyczy osób fizycznych, które wcześniej wyrażą dobrowolną zgodę marketingową  i będzie  prowadzone celem dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą.
 7. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu: rodo@interland.com.pl .
 9. Wycofanie / modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.
 10. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów (punkt trzeci), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.
 11. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana. Polityka bezpieczeństwa informacji.

Aby udzielić zgody zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza.

Aby zmienić/wycofać zgodę należy tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@interland.com.pl .

Prosimy o wypełnienie formularza, któy zostanie przesłany na adres:

rodo@interland.com.pl

Pola oznaczone * są wymagane

*

*

*

Wpisz jeżeli posiadasz nr klienta w systemie FL5

*

 

Wyrażam zgodę na:

a) przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie (kod pocztowy: 11-034) przy  ul. Jarzębinowej 16, KRS: 0001012290, NIP 7393864562, REGON: 281554752, w tym w celu:

* obsługi umów (realizacji transakcji) lub
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych lub
w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Inter Land sp. z o.o. lub
w celach marketingowych, polegających na profilowaniu moich danych osobowych, w tym w sposób zautomatyzowany, celem dostosowania informacji handlowej przez administratora danych do potrzeb i zainteresowań mojej osoby.

 

b) przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „a”, przez Inter Land sp. z o.o. w Stawigudzie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.

* Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, zostałem poinformowany, iż:

a) administratorem moich danych osobowych jest Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie (kod pocztowy: 11-034) przy  ul. Jarzębinowej 16, KRS: 0001012290, NIP 7393864562, REGON: 281554752, rodo@interland.com.pl ,

b) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,

c) dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji procesów handlowych i marketingowych, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania,

d) w każdym czasie mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

e) zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: rodo@interland.com.pl  oraz

f) wycofanie / modyfikacja przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.

 

GDPR

 

General Data Protection Regulation

In accordance with the applicable as of 25 May 2018 following regulations: Regulations of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and its free flow (Official Journal of Laws EU L 119, p. 1) and the Polish law on the protection of personal data, in order to fulfill the obligations arising therefrom, INTER LAND Sp. z o.o. based in Stawiguda, gives the following information.

 1. The Controller of your personal data is INTER LAND Sp. z o.o. based in Stawiguda (postal code: 11-034) at Jarzębinowa 16, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, KRS number: 0001012290, NIP: 7393812743, REGON: 280560503.
 2. Providing personal data is voluntary, but failure to do so will prevent the implementation of the contract.
 3. Personal data is collected and processed for the purposes of legitimate interests of the personal data Controller, i.e. in particular: execution of the process of selling commercial goods, enabling the provision of some services by electronic means, employment, making settlements, servicing an electronic account in the data Controller's network, handling notified applications or inquiries, contacting in connection with the provision of transactions, for tax and accounting purposes, for archival and statistical purposes. However, after obtaining the consent, collecting and processing of personal data by the Controller takes place for purposes of: generating cookies, collecting data from websites or for marketing purposes, including direct marketing, i.e. for receiving from INTER LAND sp. z o.o. with its registered office in Stawiguda, by means of remote communication (by e-mail, text, phone) all the commercial, marketing and information materials related to the business operations conducted by INTER LAND Sp. z o.o.
 4. Please note that the categories of personal data held are the following: name and surname, address, zip code, city/town, e-mail address, telephone number, bank account number, location data, internet ID, NIP or REGON number.
 5. Please be advised that the processing of personal data, including information listed in section 3 above by INTER LAND Sp. z o.o. in Stawiguda or an entity authorized by it / affiliated with it, in accordance with the above-mentioned EU and national regulations is carried out for purposes necessary to conduct commercial activities, in particular by entities such as: courier companies, accounting offices, law firms, producers of goods, software suppliers, distributors and authorized state institutions.
 6. Please be advised that personal data may be subject to automated decision-making processes, including profiling. Profiling will be conducted on the basis of personal data contained in the data controller set, in particular on the basis of data on previously available data held by the controller concerning commercial goods, as well as information available on the market regarding the current trend. Profiling applies to natural persons who will give their voluntary marketing consent in advance and will be carried out in order to adapt the offer to the needs and interests of the data subject.
 7. A natural person to whom the data pertains has the right to request the controller to access their personal data, correct it, remove it or limit its processing, as well as the right to object to the processing, and the right to transfer their data and submit a complaint to the supervisory body of the President of the Office of Personal Data Protection.
 8. Management of the granted consents is carried out via the following address: rodo@interland.com.pl .
 9. Withdrawal / modification of the consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the consent prior to its withdrawal / modification.
 10. The data will be processed no longer than it is necessary to achieve the above objectives (section 3 above), but not longer than until the withdrawal or modification of the consent given, and after that time may be processed until the expiry of the limitation period.
 11. The data Controller takes measures to ensure the safety of the collected and processed personal data and in the case of its violation informs the competent state authorities in order to detect the perpetrators and to prevent future violations. Every natural person whose data will be violated will be informed about it. Information security policy.

rodo@interland.com.pl

*required

*

*

*

*

 

I hereby agree to:

a) the processing of my personal data in accordance with Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the Official Gazette of EU L 119, p. 1) and the Polish law on the protection of personal data by INTER LAND Sp. z o.o. with its registered office in Stawiguda, including for the purpose of:

* support agreement (execution of transactions) or
saving data in cookie files, collecting data from websites and mobile applications or
for marketing purposes, including direct marketing, i.e. for receiving from INTER LAND Sp. z o.o. with its registered office in Stawiguda by means of remote communication (by e-mail, text, phone) of all commercial, marketing and information materials related to the business operations conducted by INTER LAND Sp. z o.o. or
for marketing purposes, consisting in profiling my personal data, including in an automated manner, to adapt the commercial information by the data administrator to my needs and interests.

 

b) The processing of my personal data, including the information listed in point "a", by INTER LAND Sp. z o.o. in Stawiguda or an entity authorised/connected in accordance with the aforementioned EU and national regulations, for purposes necessary to conduct commercial activities, in particular to: courier companies, accounting offices, law firms, producers of goods, software suppliers, distributors and authorized state institutions.

* I declare that I am more than 16 years of age and that I have been informed that:

a) the administrator of my personal data is: INTER LAND Sp. z o.o. , ul. Jarzębinowa 16, 11-034 Stawiguda, rodo@interland.com.pl ,

b) providing my personal data shall be voluntary.

c) personal data shall be processed no longer than it is necessary to carry out the commercial and marketing processes, but not longer than until the withdrawal or modification of the provided consent, and after that time, data may be processed until the expiry of the limitation period,

d) I shall have the right to request access to my personal data, rectification, deletion or limitation of processing at any time, as well as the right to object to the processing, as well as the right to transfer my data and submit a complaint to the supervisory body of the President of the Personal Data Protection Office,

e) he provided consents shall be managed by means of an e-mail address: rodo@interland.com.pl  and

f) If the consent is withdrawn/amended, it shall not affect the legal processing, which was made on the basis of the consent before it has been withdrawn/amended.

 

Kariera

 

Kariera

Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych w procesie rekrutacji

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r.  przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych, którym Inter Land sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie (kod pocztowy: 11-034) przy ul. Jarzębinowej 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001012290, NIP: 7393864562, REGON: 281554752, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji przeprowadzanych przez administratora danych.

Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, zostałem poinformowany, iż:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Inter Land sp. z o.o. , ul. Jarzębinowa 16, 11-034 Stawiguda, rodo@interland.com.pl ,
 2. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
 3. dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do procesów rekrutacji przeprowadzonych przez administratora danych , jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania,
 4. w każdym czasie mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pomocą adresu e-mail: rodo@interland.com.pl  oraz
 6. wycofanie / modyfikacja przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.

Składając aplikację wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Inter Land sp. z o.o. moich danych osobowych w procesie rekrutacji. W przypadku składania aplikacji drogą mailową, od kandydatów wymaga się wyrażenia ww. zgody w formie elektronicznej w wiadomości e-mail zawierającej CV. W przypadku składania aplikacji drogą pisemną, od kandydatów wymaga się wyrażenia ww. zgody w formie pisemnej.

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

Strategia podatkowa

 

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez spółkę INTER LAND Sp. z o.o. za 2021 rok

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez spółkę INTER LAND Sp. z o.o. za 2022 rok

 

Ogłoszenia

 

Ogłoszenie planu połączenia spółek Inter Land Bis sp. z o.o. oraz Inter Land sp. z o.o.

Inter Land BIS sp. z o.o.
ul. Leonharda 5a
10-454 Olsztyn
KRS: 0000103068
REGON: 511451365
NIP: 7393281725

Inter Land sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 16
11-034 Stawiguda
KRS: 0001012290
REGON: 281554752
NIP: 7393864562

Copyright © 2016 Inter Land | All rights Reserved